A Kocsi Református Egyházközség Honlapja

Aktualitások - Egyházközségünk aktuális hírei

Főoldal / Egyházközségünk aktuális hírei

Temetés május 29-én

Roboz Péter / 2020-05-28 07:27:25

Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, hogyha meghal is, él az.

 

Halottunk:

Pataki István, aki 2020. május 23-án, 66 évesen elhunyt. Temetése 2020.május 29-én, pénteken du. 3 órakor lesz temetőnkben.

 

A Feltámadás Ura, Jézus Krisztus adjon erőt és vigasztalódást a gyászoló család tagjainak.

tovább

VASÁRNAPI ÜZENET - 05.17.

Roboz Péter / 2020-05-16 19:31:28

 

Kedves Keresztyén Testvéreim!

 

A Zsinati Elnökségi Tanács javaslatát megfogadva négy nap múlva, Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepén már kinyitjuk a templomunk ajtaját, és ismét személyes részvétellel, gyülekezeti közösségben magasztaljuk kegyelmes Istenünket. Mindezt természetesen megfelelő elővigyázatossággal, a személyes kontaktusokat kerülve tesszük egyelőre, bízva abban, hogy többé nem kényszerülünk hasonló helyzetbe: a templomunktól és a testvéri közösségtől való távolmaradásra. Az elmúlt hetekben sokan, sokféle fórumon feszegették a kérdést: más lesz-e a világ a járványhelyzet megszűntével? Mások lesznek-e az emberek? Más lesz-e a gondolkodás, az életvitel? S miközben számosan voltak, akik annak a véleményüknek adtak hangot, hogy igen, biztosan fordulat jön majd ezután, és semmi sem lesz a régi; egyházunk Zsinatának lelkészi elnöke, Bogárdi Szabó István püspök úr kimondta és leírta: semmi sem változik – az emberek nagy valószínűséggel ugyanott folytatják majd, ahol abbahagyták. Osztom püspök úrnak ezt az álláspontját, mert egy vírus, vagy egy járvány, illetve néhány hét bezártság nem hoz alapvető változást sem egy emberbe, sem pedig egy társadalom egészébe. A változást, a megújulást, s azt, hogy a felfogásunk és ezáltal az egész életvezetésünk jó irányt vegyen, és más emberekké legyünk, ezt kizárólag Isten adhatja! Vele kell kapcsolatba, szövetségbe kerülnünk! Ma – rendhagyó, írásos igemagyarázataink közt ebben az utolsóban – erről lesz szó. Olvassuk figyelmesen, ráhangolt elmével, nyitott szívvel!

tovább

Hamarosan megnyílik templomunk

Roboz Péter / 2020-05-12 10:59:55

tovább

VASÁRNAPI ÜZENET - 05.10.

Roboz Péter / 2020-05-10 07:40:44

 

Keresztyén Testvéreim!

 

Van egy alapvető probléma az emberiséggel, amelyet félek, ez a mostani válság csak tovább fog fokozni. Önzőek, egoisták vagyunk. Minden emberben ott él a hajlam, sőt fékezhetetlen vágy, hogy csak saját magára gondoljon, illetve az a szemlélet, hogy ő a világegyetem középpontja, és minden hozzá igazodik. Amint megszületik valaki erre a világra minden más egyebet: a többi embert, a tárgyakat, élőlényeket, sőt végső soron az egész univerzumot önmagához képest határozza meg, s hajlamos azt képzelni, hogy mindez őérte létezik. Őneki joga van mindenhez, s még Isten is Őt szolgálja. Én-központú a gondolkodásunk. Ez a jelenség sajnos az utóbbi évtizedekben egyre markánsabbá vált: az áldozat, másokért élés kiveszőben, közösségeink széthullóban. Most pedig egy járvány még inkább leépíti emberi kapcsolatainkat, és beszűkíti a látásmódunkat. Nagyobb összefüggésben nem nagyon akar senki szemlélődni, mert az én-központú gondolkodás győzedelmeskedik, az egoizmus még parttalanabbá válik. Ma Isten Igéje abban segít bennünket, hogy perspektívánk térben és időben kitáguljon, s tudjunk és akarjunk mást is észrevenni önmagunkon kívül. Figyeljünk erre a másfajta bibliai szemléletre, és fogadjuk magunkba az élő Isten üzenetet!

tovább

VASÁRNAPI ÜZENET - 05.03.

Roboz Péter / 2020-05-02 14:59:21

Kedves Keresztyén Testvéreim! Hetek óta bizakodunk és imádkozunk azért, hogy mielőbb véget érjen a járvány és az azzal járó korlátozások. Bízunk benne, hogy most már fokozatosan valóban enyhülés várható. Hisszük, az Úr Isten javunkra, és nem kárunkra adta ezt a megpróbáltatást. Többek között javunkra válhat olyan szempontból is, hogy megtapasztalva hiányainkat, elkezdjük jobban értékelni mindazt, amink van, illetve azt, ami most egy rövid időre elvétetett tőlünk. Ahogy az egyik ismert sláger fogalmaz: „hogy értsd, egy pohár víz mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell…” Nos, talán leginkább az emberi kapcsolatainkban éljük ezt meg. Nemcsak a nagy családi összejövetelek, vagy templomi, gyülekezeti alkalmak, iskolai, osztály-, és baráti közösségek hiánya, hanem sok esetben a legalapvetőbb emberi kapcsolatok is nélkülözésre vannak ítélve. Megható nyilatkozatokat lehet látni a médiában, ahogy egy-egy egészségügyi dolgozó beszél arról, hogy hetek óta nem látta és nem ölelte a gyermekét, házastársát, vagy más családtagját, csupán az interneten keresztül kommunikálnak. De mások is: szülők, nagyszülők féltéséből fakadóan távol maradnak egymástól. Sokan teljesen egyedül töltik napjaik jelentős részét. S akkor még nem is beszéltünk azokról, akik kórházban vannak, a fertőzés miatt esetleg egyágyas szobában. A magány most jobban jelen van az életünkben, mint bármikor. Ám éppen ebből származhat az a jó, amit az Úr Isten kimunkálhat az emberi szívekben: jobban értékeld a szeretteidet, a gyülekezetedet, a barátaidat, a szeretteidet, s a közvetlen hozzátartozóidat, édesanyák vasárnapján többek között az édesanyádat! Ma Isten szava erről üzen nekünk. Csendesedjünk el, és figyeljünk rá, hogy befogadhassuk!

tovább

VASÁRNAPI ÜZENET - 04.26.

Roboz Péter / 2020-04-24 16:08:58

Kedves Keresztyén Testvéreim!

 

Immáron hatodik vasárnap maradunk távol a templomtól, mert a jelenlegi válságos helyzetben nem gyülekezethetünk össze a hívek seregében. Hosszú böjt ez mindannyiunknak, amelyben jó volna mégis nem csupán testileg, hanem lelkileg is egészségesnek maradnunk. Miből táplálkozhatunk? Mivel töltekezhetünk? Természetesen van erre egy rövid válaszunk: Isten Igéjéből, melyhez van sok-sok igehirdetés a televízióban, rádióban hála az Úrnak, tele van az Internet, a közösségi média olvasható és hallgatható üzenettel, s a keresztyén ember megtalálhatja mindazt, amire lelke vágyik, és amely hitét edzi, de ha ez még nem volna elég, van Bibliánk, amelyet tanulmányozhatunk egyénileg is naponként. Mindez igaz természetesen, de szeretném, ha nem egyszerűsítenénk le ennyire a kérdést, hanem megnéznénk: mi erre magának a Szentírás válasza? Mi szolgálhat még épülésünkre? Mi emel ki a letargiából? Mi segít, hogy megteljen örömmel az életünk és kiegyensúlyozottak maradjunk minden körülmény között? Nem csupán bibliai Igék hallgatása, hanem három másik tevékenység. Ma ezekről lesz szó. Csendesedjünk el, és kérjük el az erről szóló üzenetet Istenünktől!

tovább

VASÁRNAPI ÜZENET - 04.19.

Roboz Péter / 2020-04-17 09:33:10

 

Kedves Keresztyén Testvéreim!

 

Elmúltak az ünnepek. S bár haladunk áldozócsütörtök és pünkösd felé, most azt tartjuk valószínűnek, hogy ugyanúgy ünnepeljük majd azokat is, mint a nagyhét és a húsvét esetében történt. Nem tudjuk, meddig tart e különös helyzet, amelyben naponként élünk. Emberi kapcsolataink beszűkülnek, leépülnek. A gyülekezet közösségébe nem juthatunk most el, de ha bármilyen okból is kimozdulunk otthonainkból: munka, vagy vásárlás miatt például, érzékelhető a távolságtartás, szinte gyanakvó pillantások kíséretében történő felületes szóváltás. Talán csak a közvetlen családtagokkal más a kapcsolatunk most – ha éppenséggel nem egyedül élünk – no, meg persze azzal az Úrral, aki szűnni nem tudó szeretetét és folyamatos közelségét kínálja nekünk. S, ha nem terhelnek meg túlságosan napi gondjaink, és nem kötöznek meg félelmeink, hanem engedjük, hogy beszéljen hozzánk, és Szentlelkének éltető ereje átjárjon bennünket, akkor napról-napra megújul az életünk. Erről szól a mai igemagyarázat, melyet szeretettel teszek most közzé. Kívánom, hogy ne csupán megértsük azt az elménkkel, hanem legyen igazán örömteli tapasztalás is valamennyiünknek! Csendesedjünk el, és tárjuk ki a „szívünk ajtaját”, hogy hadd érintsen meg az Úr e mostani csendességünkben is!

tovább

Tájékoztatás adakozás lehetőségéről

Roboz Péter / 2020-04-14 09:41:27

Amint az a húsvéti televíziós istentisztelet végi hirdetésben is elhangzott Bogárdi Szabó István püspök úrtól, a református gyülekezetek önfenntartóak, kiadásaikat a gyülekezeti tagok adományaiból fedezik. Kérjük ezért a Testvéreket, vagy tegyék félre adományaikat a következő találkozásig, vagy utalják a gyülekezet számlájára!

 

Jelenleg személyes befizetés nem lehetséges!

 

Átutalásnál kérjük a megfelelő kifejezést a közleményben szíveskedjenek feltüntetni:

"perselypénz"

"egyházfenntartás"

"adomány építkezésre"

 

Kocsi Református Egyházközség, Takarékbank Zrt 63200195-11047791

 

Köszönjük!

 

Roboz Péter, lelkipásztor

tovább

HÚSVÉTI ÖRÖMHÍR

Roboz Péter / 2020-04-10 10:34:01

 

Kedves Keresztyén Testvéreim!

 

Húsvét nélkül nincs keresztyén hit. Ahogy Pál apostol fogalmaz: Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is. Értelmét veszti mindaz, amit keresztyénségnek nevezünk, fölösleges időtöltéssé lesz vallásgyakorlásunk, és önáltatás, és ábrándos téveszme csupán a hitünk. Ám, ha Jézus Krisztus feltámadott, akkor az veszíti értelmét, ahogyan e világban a legtöbb ember ma is él, és gondolkodik. Mert van egy élő Úr, akinek adatott minden hatalom mennyen és Földön, s aki hatalmasabb a halálnál, nemcsak úgy, hogy legyőzte azt, és előlépett harmadnapon a sírjából, hanem úgy is, hogy a mi halálunkat is Ő tudja legyőzni, és át tud vinni bennünket oda az Ő ígérete szerint, ahol Ő van, hogy mindenkor Vele legyünk. Ez a mi hitünk alapja, hogy Ő él, és mi kapcsolatba lehetünk Vele. Ezt ünnepeljük nem csupán húsvétkor, hanem valójában minden vasárnapon. Most ilyen különös módon tesszük ezt, nem a gyülekezet közösségében, hanem csupán otthonainkban. Azonban ne feledjük: a Feltámadott nem (csak) tömegeknek jelent meg, mert bár egyszerre több mint 500 testvérnek is megmutatta magát (1Korinthus 15,6), mégis sokkal inkább a házaikba bezárkózott, félelemben élő tanítványok kicsiny csoportjainak, meg az úton magukban sétáló 1-2 követőjének. Hasonló helyzetben vagyunk az idei ünnepen. Bezárkózva, félelmek között, egyedül, vagy kis csoportokban, otthon, esetleg úton szomorkodva virradt ránk az ünnep. De kívánom, hogy megtörténjen a csoda, és meglássuk Őt: a Győzelmes, Dicsőséges Urat! Áldott húsvéti Ünnepet kívánok mindenkinek! Krisztus Feltámadott!

tovább

NAGYPÉNTEKI ÜZENET

Roboz Péter / 2020-04-10 07:59:46

 

Kedves Keresztyén Testvéreim!

 

Nagypénteken Jézus Krisztus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Sokan úgy tartják, ez a legnagyobb református ünnep, amely vélekedés nyilván abból fakad, hogy Istennek irántunk való szeretetét kétségkívül ez ábrázolja ki leginkább, hogy mit vállalt és mit tett értünk Jézus Krisztus. Ha valaki Isten szeretetét szeretné látni, akkor legjobban teszi, ha a keresztre tekint, és a töviskoronás, átszögezett Királyra néz, így meglátja Isten szívét. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért – mondja Jézus. „De e kegyes fejedelem, meghalt ellenségiért” – teszi hozzá egyik szép énekeskönyvi énekünk.

 

Ma, amikor a világban sokféle értelmetlen szenvedés vesz körül bennünket, vegyük észre ezt a másokért – az egész emberiségért – vállalt, végtelen és felfoghatatlan szeretetet megjelenítő szenvedést, amely nekünk szabadítást hozott és kínál ma is!

 

Kívánom, hogy tudjunk elcsendesedni otthonainkban az Igére figyelve, a megváltás csodáját észrevéve akár egyénileg, akár családtagjaink körében. Húsvétkor pedig a feltámadás és az örök élet örömhírét is halljuk majd meg kellő nyitottsággal és befogadó szívvel. Az általam írt igemagyarázaton túl, számos lehetőséget kínál erre az idei ünnepeken a média. Ezek közül különösen is ajánlom a Kárpát-medencei magyar reformátusok közös úrvacsorás istentiszteletét vasárnap délelőtt 9 órától a Duna Televízióban. Amennyiben az úrvacsorai szent jegyeket (egy falat kenyeret és egy kevés bort) elkészítünk majd, lélekben eggyé lehetünk Krisztussal és egymással a templomainktól távol is! Áldott ünnepet és a Megváltó Krisztussal való találkozást kívánok! S kérek most mindenkit, csendesedjünk el, hogy Urunkkal közösségbe kerülhessünk!

tovább