A Kocsi Református Egyházközség Honlapja

Aktualitások - Egyházközségünk aktuális hírei

Főoldal / Egyházközségünk aktuális hírei

Adventi adománygyűjtés Kocson is!

Roboz Péter / 2021-11-19 11:52:09

tovább

Iratterjesztés

Roboz Péter / 2021-11-10 18:08:59

tovább

Meghívó

Roboz Péter / 2021-10-24 15:22:34

tovább

VASÁRNAPI ÜZENET - 04.25.

Roboz Péter / 2021-04-25 09:04:37

Kedves Keresztyén Testvéreim!

 

Már csak 1 hetet kell várni, hogy ismét templomban, gyülekezeti közösségben találkozhassunk, és így dicsőíthessük a Mindenség Urát, hálát adva megtartó szeretetéért. Őszintén remélem, hogy többet már nem kényszerülünk az online térbe, s így ez alkalommal kimondható az is, hogy utoljára készült vasárnapra írásos igemagyarázat. Hiszen – bár így is megszólíthat az Úr Isten – a hirdetett Ige, illetve az Ige hallgatásának erejében hiszünk, mert amint azt a Szentírásban olvashatjuk: „a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által”. Ennek ellenére azonban sejthető, hogy kevesen leszünk mi, igehallgatók. Gyülekezeteink már a járvány előtt is a fogyatkozás erőteljes jeleit mutatták, s az elmúlt esztendő, félő, hogy nagyobb károkat okozott közösségeinkben, mint azt talán most még gondoljuk. Az emberek ugyanis könnyen elszoknak a templomtól, s a gyülekezetből. Újjá kell építeni a gyülekezetet. S szinte az alapoknál kell kezdeni. Aktívan, tettre készen szolgálatba kell állni azoknak, akik megmaradtak, és új emberekre is szükség van, akik felveszik a munkát és végzik a feladatukat Isten ügyéért! A mai Igeszakaszunk rámutat, hogy ez kezdetektől így volt az anyaszentegyházban, és bátorít, hogy ki-ki megtalálja a helyét és a szolgálatát az egyházban! Engedjük, hogy megérintsen és megszólítson Isten Igéje!

tovább

VASÁRNAPI ÜZENET - 04.18.

Roboz Péter / 2021-04-18 08:34:23

Kedves Keresztyén Testvéreim!

 

Hamarosan, egészen pontosan két hét múlva, május 2-án kitárulnak a református templomok ajtói, és ismét gyülekezeti közösségben lehetünk, Istent dicsőítve és imádva. Sajnos azonban ez nem jelenti még a járvány végét, és az életünket keserítő vírus teljes eltűntét. A covid betegség velünk marad még egy ideig: hetekig, hónapokig, talán évekig is. Minden gyógyulás csoda ebben a helyzetben. De honnan jön ez? Mi vagy ki a gyógyulásunk forrása? Sokan csak az orvosokig, ápolókig látnak, a gyógyszereket, meg a lélegeztető-gépeket veszik észre, és az immunrendszer erősségével hozzák összefüggésbe a betegség lefolyásának súlyosságát. Mintha csak emberi tényezőknek volna jelentősége, pedig ma már túlságosan is sokan vannak, akiket eltemettünk, holott a legjobb gyógyszereket, s orvosi ellátást kapták, és életerős, fiatal, egészséges szervezetük volt még néhány héttel haláluk előtt is. Míg hallunk krónikus betegekről, szépkorúakról, akik el sem kapták a betegséget, vagy csodálatos módon felépültek belőle. A mai bibliai történetünk arra irányítja a figyelmünket, Aki a csodák hátterében áll, s akit észre kell(ene) vennünk! Adja Isten, hogy megnyíljon a szemünk!

tovább

VASÁRNAPI ÜZENET - 04.11.

Roboz Péter / 2021-04-11 07:58:36

Kedves Keresztyén Testvéreim!

Halál ellen nincs orvosság – ismerjük a közmondást. Bölcsnek tűnő, ám téves megállapítás. A Szentírás – Isten Igéje – ugyanis ennek ellenkezőjét tanítja nekünk, és bizonyságát is adja ennek. A mai ószövetségi történetünk erről szól, hogy miként szabadította meg Izrael népét egy konkrét halálos veszedelemből, de számtalan példát lehetne sorolni, amikor halálos betegségekre ellenszert vagy gyógyító módszert találnak fel Isten kegyelméből emberek, s e mostani világjárványban is rekordgyorsasággal elkészült vakcinák állnak rendelkezésre, hogy igenis legyen orvosság a halál ellen. A mindenható Isten, a mi kegyelmes mennyei Atyánk, azonban nem csak a földi életünket fenyegető egyes halálos veszélyekre ad olyan eszközt nekünk, amely a megmenekülésünket, és a túlélésünket garantálja, hanem a végső elmúlás, a megsemmisülés, a kárhozatba veszés (mindegy hogyan nevezzük) „ellenszerét” is rendelkezésünkre bocsátotta. S immáron rajtunk múlik, hogy mit kezdünk ezzel. Elfogadjuk és élünk vele, vagy visszautasítjuk és belepusztulunk. Erről lesz szó mai igemagyarázatunkban. Olvassuk figyelmesen, és engedjük, hogy Isten szava megérintsen bennünket!

tovább

HÚSVÉTI ÖRÖMHÍR

Roboz Péter / 2021-04-03 13:20:43

 

Kedves Keresztyén Testvéreim!

 

Állítólag Albert Einstein mondta azt, amikor egy professzorával vitatkozott még diákként, hogy a hideg nem a meleg ellentéte, csupán a hiánya, a sötétség pedig nem a fény ellentéte, hanem szintén csupán annak hiánya. Ennek analógiájára kimondhatjuk azt is, hogy a halál – bár gyakran mi igehirdetők is így beszélünk róla tévesen – nem az élet ellentéte, hanem csupán a hiánya. Ahol nincsen élet, ott halál van. Ahol megszűnik az élet, ott bekövetkezik a halál. Húsvétkor azt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus a teremtett világnak ezt a természeti törvényét felülírta, és azt az örömhírt hozta el feltámadásával az emberiségnek, hogy nem csak az élet szűnhet meg, s akkor annak hiányában a halál állapotába jutunk, hanem ez fordítva is működik: a halál hiánya lesz az élet. Az az élet, amely Krisztusé, és amely Őáltala most már a miénk is. Megszűnik a halál, és beköszönt az ÉLET – az üdvösség! Erről szól a húsvéti evangélium! Fogadjuk magunkba hittel, alázattal és örömmel!

tovább

NAGYPÉNTEKI ÜZENET - 04.02.

Roboz Péter / 2021-04-02 09:40:28

 

Kedves Keresztyén Testvéreim!

 

Nagypénteken Jézus Krisztus áldozatára tekintünk. Áldozat nélkül nincs megváltás, de még csak normális élhető emberi élet sem. Hiszen áldozatot kell hozni minden olyanhoz, ami széppé és értékessé teszi mindennapjainkat ezen a Földön. Áldozatból lesz gyermekvállalás és gyermeknevelés, de áldozatok árán működik a párkapcsolat is. Áldozat kell ahhoz, hogy valaki kitartóan és szorgalmasan tanuljon, és jó eredményeinek köszönhetően nagyszerű szakember váljon belőle. Áldozatos munkával lehet sokra vinni, és maradandót, a társadalomnak igazán hasznosat alkotni. De áldozatok árán – orvosok és ápolók, meg mentősök, katonák, kutatók stb., munkája árán lesz átvészelhető e mostani nehéz időszak, és leküzdhető a járvány is. Az pedig, hogy még a halál felett is diadalmaskodjunk, és megtaláljuk az utat Istenhez mi, tőle elszakadt emberek, és eljussunk végtelen szeretetének megtapasztalásához, ezzel együtt pedig az örök életbe, egy még hatalmasabb áldozatra volt szükség, amelyet Ő maga hozott meg értünk. Ma egyre inkább olyanná lesznek nyugati társadalmaink, s ezzel együtt honfitársaink gondolkodása is, amelyből kiveszik az áldozat és szenvedés vállalása, de ezzel valóban egyre élhetetlenebbé is lesz itt az emberlét. Életbevágóan fontos ezért észrevenni Krisztus keresztjét. Nem csak azért, mert ebből tanulunk és ez formálhat minket, hanem mert ebből a kegyelemből élünk!

tovább

VIRÁGVASÁRNAPI ÜZENET - 03.28.

Roboz Péter / 2021-03-28 08:15:03

 

Kedves Keresztyén Testvéreim!

 

Sajnos a járványhelyzet tovább romlott az elmúlt napokban, így egyházunk vezetése úgy döntött, hogy továbbra sem találkozhatunk személyesen istentiszteleti közösségben. Így telik – a tavalyi év után idén is – a virágvasárnap, a nagyhét, s nagypénteki és húsvéti ünnepeink is. Nem kell azonban Jézus Krisztustól távol kerülnünk. A templomtól és a gyülekezettől (meg más közösségektől vagy egymástól) való kényszerű távollétünk, nem szükségszerű, hogy ezt eredményezzék. A Megváltó Úr ma is kínálja nekünk a közelségét, drága Igéjét, amellyel életünkben csodákat vihet véghez. Megismerhetővé teszi Önmagát, megmutatja magát nekünk, és azt akarja, hogy megértsük azt is, hogy kicsoda Ő, és azt is, hogy milyen páratlan ajándékokat hozott ennek az embervilágnak, és kínál nekünk is. Többek között erről is szól ez a mai – virágvasárnapi – igemagyarázat. Engedjük, hogy megérintsen bennünket Krisztus szent szava!

tovább

VASÁRNAPI ÜZENET - 03.21.

Roboz Péter / 2021-03-21 08:19:59

Kedves Keresztyén Testvéreim!

Gyermekként érezzük kiszolgáltatottságunkat. Rá vagyunk utalva szüleinkre. Egy csecsemő, amikor világra jön – ellentétben az állatvilág bármely fajával – olyan magatehetetlen, hogy nem tudna életben maradni segítség és oltalom nélkül, de a nagyobbacska gyermekek is még sokáig testi-lelki gondoskodásra szorulnak. Később elhisszük magunkról, hogy nem szorulunk mi már senkire, és a magunk életének urai vagyunk, pedig ez nincs így. Az ember mindig elesett és kiszolgáltatott teremtmény marad, aki a Teremtője szeretete és oltalma nélkül életképtelen – halálba vesző. Épp egy ilyen világjárvány, amelynek jelenleg is sűrűjében vagyunk, és amelynek legyőzésére egyelőre csak reményünk van, mutatja meg ezt szemléletesen számunkra, ha eddig más hétköznapi élethelyzetekből még nem jöttünk volna rá. Bizony segítségre van szükségünk: oltalomra, gondoskodásra, gyógyulásra, és a halálból való megmenekedésre? De kitől kaphatunk ilyen segítséget? Kihez mehetünk emberi erőnket és bölcsességünket meghaladó gondjaink megoldására irányuló kéréseinkkel? Erről szól a mai bibliai igeversünk és annak magyarázata: Istenhez intézett imádságainknak óriási ereje van. Fogadjuk nyitott szívvel és szeretettel Istenünk mai üzenetét!

tovább