A Kocsi Református Egyházközség Honlapja

Aktualitások - Egyházközségünk aktuális hírei

Főoldal / Egyházközségünk aktuális hírei

VASÁRNAPI ÜZENET - 11.29.

Roboz Péter / 2020-11-28 13:43:35

Kedves Keresztyén Testvéreim!

 

Advent 1. vasárnapja van. Mást jelent ez az idei évben, mint az elmúlt esztendőkben, de talán éppen ez a megpróbáltatás kell ahhoz, amelyen most az egész embervilágunk keresztülmegy, hogy ezek a karácsonyt megelőző hetek ne puszta ünnepvárássá silányuljanak sokak számára, amint azt sajnos tapasztalhattuk már jó ideje. S ne csupán ajándékok utáni rohanásról, bevásárlási lázról, áruházi tömegjelenetekről, és külsőségekről szóljon a készülődés és majd az ünnep, hanem arról, amiről szólnia kell. A Szabadítónak, a világ Üdvözítőjének várásáról és megérkezéséről. Mert a mi generációnknak talán soha ilyen nagy szüksége nem volt még erre, mint most. Ez az advent és ez a karácsony most sem lesz szebb a drága ajándékoktól, vagy a külső csillogástól (a korábbiak sem voltak azok, de az ideire végképp igaz ez). A lényeget szem elől tévesztő készülődéstől és ünnepléstől nem szűnik az a betegség, amitől rettegünk, vigaszra nem lesz mód ott ahol fájdalom vagy gyász van, s reménység az ilyesfajta adventben nem születik, és nyugalom és békesség az ilyen karácsonyban nem lesz fellelhető. Marad a szorongás, a békétlenség, az aggodalom a minket körülvevő válságos helyzet miatt, ami mindent áthat, csak legfeljebb „befedjük egy kis ünnepi mázzal”. De ha felemeljük a tekintetünket, és idén azzá tesszük végre az adventet és majd a karácsonyt is, ami az igazi és eredeti értelme, és vágyakozva várjuk Szabadító Urunkat, akkor mindez megváltozik. Hogy miért? Ki ez a Szabadító, akit reménységgel várhatunk? Kicsoda az a Jézus Krisztus, aki megérkezhet, és akit ünnepelhetünk boldogan? Erről szól a mai üzenetünk. Csendesedjünk el, és figyeljünk oda rá a következő néhány percben!

tovább

VASÁRNAPI ÜZENET - 11.22.

Roboz Péter / 2020-11-21 12:34:00

 

Keresztyén Testvéreim!

 

Hallatlan feszültség és békétlenség jellemzi az embervilágunkat. Akkor is igaz ez a megállapítás, ha most közvetlen közelünkben hála Istennek nincsenek fegyveres konfliktusok, és a közbiztonság is viszonylag jónak mondható Magyarországon, ám az emberek lelkében egyáltalán nincsen rend és békesség. Talán érezzük ezt önmagunkon is, mások megnyilvánulásain is a környezetünkben, és nagy dózisban kapjuk ezt média közvetítésével, ahogy egymásnak feszülnek embertársaink. Egyértelmű, hogy sajnos ez a vírus okozta bizonytalanság még tovább fokozza ezt. Az egész 2020-as esztendő másképpen alakult sokaknak, mint ahogyan eltervezték, és a jelenleg érvényben lévő megannyi korlátozó intézkedés miatt is lényegesen több türelemre, megértésre volna szükség. Kicsit lassítani kellene mindenféle értelemben és jobban kellene szeretnünk egymást ahhoz, hogy megértőbbek legyünk a másik emberrel, de ez persze nem megy varázsszóra. A mai Igénk ebben segít nekünk. Egyrészt megmutatja, hogy miként kellene viselkednie egy keresztyén embernek – különösen is két területet megjelölve most: az uralkodó hatalom, illetve más emberek, idegenek, hitetlenek – felé. Másrészt felfedi a titkát annak, hogy erre miként lehetünk képesek. Mert bár nem megy varázsszóra, sem saját céltudatos elhatározásunkból, de van valami, pontosabban Valaki, aki elérheti bennünk, hogy megváltozzunk, és helyesen viselkedjünk. Erre figyeljünk ma oda! Csendesedjünk el, és imádságos lelkülettel, és örömmel fogadjuk Urunk tanítását!

tovább

VASÁRNAPI ÜZENET - 11.15.

Roboz Péter / 2020-11-14 18:06:12

Keresztyén Testvéreim!

 

Igazodva a kormányzati rendelkezésekhez egyházvezetőink kérésének eleget téve sajnos idén második ízben is bezárulnak a templomajtóink, és csak így, a világhálón (vagy más médiafelületen) keresztül, illetve természetesen egyéni vagy családi elcsendesedéseinkben figyelhetünk Istennek hozzánk szóló üzeneteire. A gyülekezet közösségében most egy ideig – a tavaszi időszakhoz hasonlóan – megint nem élhetjük meg a hitünket, Krisztushoz tartozásunkat. S bár nem látunk előre, és csak Isten tudja, mit hoz a holnap, de az biztos, hogy az idei advent, és a karácsony is sokkal csendesebb, hivalkodástól mentesebb, befelé fordulóbb, s talán ezáltal végre meghittebb is lesz, bár a betegség és a járvány most mindenre rányomja a bélyegét, és sokféle félelmet és bizonytalanságot okoz mindnyájunkban. Ezek feloldásában (is) segíthet nekünk, ha képessé leszünk elcsendesedni, és Isten szavára odafigyelni újra és újra, s erőt merítve belőle, hitünkben, és az Ő szeretetének bizonyosságában megerősödünk. Emeljük fel hát a tekintetünket, és a Református Bibliaolvasó Kalauzunk által mai napon elolvasásra kijelölt újszövetségi szakasz segítségével vegyük észre azt a minden körülmény között vigasztaló, biztonságot és reményt árasztó csodát, hogy Krisztus kegyelméből nem csak földi, hanem mennyei állampolgárságunk is van. Csendesedjünk el, szólítsuk meg Urunkat imádságban, és figyeljünk arra, amit mondani akar nekünk!

tovább

Közlemény

Roboz Péter / 2020-11-11 08:44:20

tovább

Reformációi és temetői istentiszteletek

Roboz Péter / 2020-10-31 08:24:01

tovább

Temetés július 25-én

Roboz Péter / 2020-07-23 09:12:35

Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, hogyha meghal is, él az.

 

Halottunk:

Bekéné Patolcs Ilona, aki 2020. július 22-én, 59 évesen elhunyt. Temetése 2020. július 25-én, szombaton du. 1 órakor lesz temetőnkben.

 

A Feltámadás Ura, Jézus Krisztus adjon erőt és vigasztalódást a gyászoló család tagjainak.

tovább

Keresztelők július 26-án

Roboz Péter / 2020-07-23 09:09:26

Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül! (Márk evangéliuma 16,16)

 

Keresztség sákramentumában részesült templomunkban 2020. július 26-án: Marosi Maja, aki Marosi Péter és Murszelovics Rebeka kislánya,

 

valamint

 

Szilágyi Pálma Ildikó és Szilágyi Soma Sándor, akik Szilágyi Márton Szilveszter és Marosi Ildikó Margit gyermekei.

 

Isten áldja meg a gyermekek és családtagjaik életét!

tovább

Temetések július 21-én és 23-án

Roboz Péter / 2020-07-21 11:00:00

Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, hogyha meghal is, él az.

 

Halottaink:

özv. Juhász Kálmánné született Szabó Terézia, aki 2020. július 11-én, 85 évesen hunyt el. Temetése július 21-én, kedden du. 16 órakor lesz temetőnkben.

 

valamint

 

Teberi László, aki 2020. július 7-én, 48 évesen hunyt el. Temetése július 23-án, csütörtökön du. 16 órakor lesz temetőnkben.

 

A Feltámadás Ura, Jézus Krisztus adjon erőt és vigasztalódást a gyászoló család tagjainak.

tovább

Temetés május 29-én

Roboz Péter / 2020-05-28 07:27:25

Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, hogyha meghal is, él az.

 

Halottunk:

Pataki István, aki 2020. május 23-án, 66 évesen elhunyt. Temetése 2020.május 29-én, pénteken du. 3 órakor lesz temetőnkben.

 

A Feltámadás Ura, Jézus Krisztus adjon erőt és vigasztalódást a gyászoló család tagjainak.

tovább

VASÁRNAPI ÜZENET - 05.17.

Roboz Péter / 2020-05-16 19:31:28

 

Kedves Keresztyén Testvéreim!

 

A Zsinati Elnökségi Tanács javaslatát megfogadva négy nap múlva, Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepén már kinyitjuk a templomunk ajtaját, és ismét személyes részvétellel, gyülekezeti közösségben magasztaljuk kegyelmes Istenünket. Mindezt természetesen megfelelő elővigyázatossággal, a személyes kontaktusokat kerülve tesszük egyelőre, bízva abban, hogy többé nem kényszerülünk hasonló helyzetbe: a templomunktól és a testvéri közösségtől való távolmaradásra. Az elmúlt hetekben sokan, sokféle fórumon feszegették a kérdést: más lesz-e a világ a járványhelyzet megszűntével? Mások lesznek-e az emberek? Más lesz-e a gondolkodás, az életvitel? S miközben számosan voltak, akik annak a véleményüknek adtak hangot, hogy igen, biztosan fordulat jön majd ezután, és semmi sem lesz a régi; egyházunk Zsinatának lelkészi elnöke, Bogárdi Szabó István püspök úr kimondta és leírta: semmi sem változik – az emberek nagy valószínűséggel ugyanott folytatják majd, ahol abbahagyták. Osztom püspök úrnak ezt az álláspontját, mert egy vírus, vagy egy járvány, illetve néhány hét bezártság nem hoz alapvető változást sem egy emberbe, sem pedig egy társadalom egészébe. A változást, a megújulást, s azt, hogy a felfogásunk és ezáltal az egész életvezetésünk jó irányt vegyen, és más emberekké legyünk, ezt kizárólag Isten adhatja! Vele kell kapcsolatba, szövetségbe kerülnünk! Ma – rendhagyó, írásos igemagyarázataink közt ebben az utolsóban – erről lesz szó. Olvassuk figyelmesen, ráhangolt elmével, nyitott szívvel!

tovább